Bladel Transparant maakt zich sterk voor woningen.

Meer behoefte aan (koop)woningen!

Omdat Bladel Transparant zich zorgen maakt over de toenemende vraag naar woningen, heeft onze fractie het college schriftelijke vragen gesteld over de woningbouw in onze gemeente.

Ondanks de actualisatie van de woonvisie, begin februari dit jaar, is Bladel Transparant van mening dat er in de afgelopen tijd een grotere vraag naar starters- en levensloopbestendige woningen is ontstaan.

CPO-initiatieven en levensloopbestendige woningen

De huidige plannen zijn positief te noemen, echter is het nog maar de vraag of bijvoorbeeld het plan Kempenland op korte termijn tot uitvoering gebracht zal worden en in de behoefte zal voorzien.

De vraag naar starters- en levensloopbestendige woningen is enorm. Deze vraag is in het afgelopen jaar zeer versterkt. Voor CPO-projecten (collectief Particulier opdrachtgeverschap) zijn er ook veel belangstellenden.

Ook in de vastgestelde evaluatie woonvisie wordt aangegeven dat er te weinig (koop)woningen in Bladel zijn.

Verantwoord versnellen waar mogelijk en haalbaar.

Bladel Transparant is van mening dat de huidige aanpak een te lange doorlooptijd heeft. De bestaande plannen liggen al lang op de plank en hebben nog niet tot snel resultaat geleid.

En snelheid is juist nu van belang om in de behoefte te kunnen voorzien en inwoners binnen de kern van Bladel, maar zeker ook in de overige kernen van de gemeente te kunnen behouden.

We hopen met deze vragen inzicht te krijgen in de stand van zaken rondom de woningbouw.

De beantwoording van deze vragen kan later eventueel leiden tot concrete extra stappen die voor onze inwoners en dan met name voor starters en senioren van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Bladel Transparant is er zich van bewust dat de gemeente niet overal invloed op heeft, maar we willen er zoveel mogelijk uithalen om in de behoefte te kunnen voorzien.

Over de beantwoording en een eventueel vervolg zullen we jullie op de hoogte houden.

Op naar meer betaalbare starters- en levensloopbestendige woningen in onze gemeente!

NIEUWS

Innovatieve Energiehub op Kempisch Bedrijvenpark: Een nieuwe aanpak voor duurzame energie

mei 8, 2024

Bladel fiets Challenge: fietsen voor Voedselbank Bladel, Vrienden van Kameraet en EigenWeijzer

mei 2, 2024

Toekomstplannen voor centrumlocaties Bladel: van gezondheidscentrum tot woonruimte

april 24, 2024

Samenwerking sleutel tot duurzaam succes op het Kempisch Bedrijven Park

april 17, 2024