Archive For 30/01/2019

“Wethouder Jansen” en “gewoon Davy”

Ik heb de leukste baan van de wereld. Of in ieder geval van Bladel. Als wethouder sport, cultuur, welzijn en zorg heb ik namelijk met elke inwoner van de gemeente te maken. En elke inwoner heeft ook met mij te maken. Ik zie mezelf dus als wethouder van iedereen.

Daarom vind ik het belangrijk om te laten zien wat ik doe, wat mij bezighoudt en wie ik ontmoet. En wat mijn baan zo leuk én soms lastig maakt. Dat ga ik de komende tijd doen in een maandelijkse column, en dit is de eerste.

Davy Jansen

Davy Jansen

270 dagen wethouder.

Op het moment dat ik dit verhaal typ, ben ik 270 dagen wethouder. 270 dagen waarin ik veel mensen heb ontmoet, beslissingen heb genomen, verhalen heb gehoord en we een nieuwe burgemeester hebben gekregen.

Toch ben ik ook gewoon inwoner van de gemeente gebleven. Op die manier wilde ik de burgemeester onze prachtige gemeente laten zien: niet alleen als wethouder Jansen, maar ook als inwoner Davy.

Daarom zijn we undercover de gemeente in gegaan, in spijkerbroek met trui en kaplaarzen aan. Zo zijn we de weilanden in gegaan, langs de sportvelden en projecten, en we hebben zonder afspraak bezoeken gebracht aan plekken en mensen waar ik als wethouder mee bezig ben.

Hetzelfde maar toch anders.

En ondanks dat ik mezelf vooral ook als onderdeel van de gemeenschap zie, zien mensen mij vaak als ‘wethouder’ en ‘u’. Dat vind ik nog steeds gek, al is er ook veel veranderd voor mij persoonlijk: mijn kledingkast is bijvoorbeeld voller komen te hangen met jasjes en pakken. Maar op casual vrijdag loop ik nog steeds het liefst in mijn spijkerbroek rond.

Ik sta nog steeds elke week op het voetbalveld, op zaterdag als trainer en op zondag als speler. Tegelijkertijd heb ik ook sport in mijn portefeuille en word ik op de voetbalclub ook aangesproken als wethouder. En ik ga nog steeds lekker op wintersport. Maar in de skilift en onderaan de piste reageer ik wel op berichten van bezorgde inwoners. Wethouder ben je immers 24 uur per dag.

Maar de afgelopen 270 dagen ben ik dus ook ‘gewoon Davy’ gebleven, inwoner van Bladel. Ik vier nog steeds carnaval, geniet van een potje voetbal in het weekend, ga naar de markt, en doe mijn boodschappen op zaterdag. Ook een wethouder moet gewoon eten.

Er is dus eigenlijk niet zo veel veranderd. Je komt me overal tegen en kunt me altijd aanspreken. Ik hoop ook dat ik nog steeds even benaderbaar ben. Bijvoorbeeld tijdens het winkelen of bij de voetbal, op het gemeentehuis of via Facebook. Als ik in pak loop, maar ook in mijn spijkerbroek. Als ‘u’ en als ‘jij’. En dat moet ook als wethouder van iedereen.

Dat is denk ik ook mijn kracht: ik ben een wethouder voor alle inwoners, maar ben zelf ook gewoon een inwoner. En zo voel ik me ook: ‘gewoon Davy’ als het kan, wethouder Jansen als het moet.

Read more »

Nieuw Participatiebedrijf “Kempenplus”Iedereen doet mee!

 

Afgelopen maandag 14 januari heeft de beoogde nieuwe directeur van het Participatiebedrijf, Francois Baudoin, in de commissie inwoners een enthousiaste presentatie gegeven over hoe het nieuwe bedrijf er uit moet gaan zien. Als alles volgens plan verloopt zou het nieuwe bedrijf op 1 juli 2019 van start moeten gaan.

Niek Panjoel Bladel Transparant

Niek Panjoel.

Gemeenten zijn met het invoeren van de Participatiewet in 2015 verantwoordelijk voor het naar werk begeleiden van mensen die een beroep doen op de participatiewet en voor mensen met een arbeidsbeperking. De Kempengemeenten zijn samen bezig om voor de uitvoering van deze verbrede participatieopgave een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie in te richten: het Participatiebedrijf (onder de naam Kempen Plus).

Hoe werkte het eerst?

Bij de WVK werken mensen uit de Kempen met een arbeidsbeperking. Nadat de regering in 2015 heeft besloten om de instroom in de WSW (Wet sociale werkvoorziening) stop te zetten en de participatiewet in te voeren moest er iets gebeuren met de WVK. Voorheen konden de mensen met een arbeidsbeperking zich inschrijven bij de WVK. Deze mensen konden dan aan het werk binnen de WVK of werden via hen gedetacheerd.

Met de invoering van de nieuwe participatiewet wil de overheid er voor zorgen/stimuleren dat mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk terecht komen in/bij reguliere banen en werkgevers. Mensen die voor 2015 in de WSW zaten blijven echter gewoon onder de WSW vallen en blijven hun rechten behouden. In de praktijk betekent dit dat het personeelsbestand van de WVK langzaam wordt uitgedund.

Om de WVK (WSW) toch werkbaar te houden en om vorm te geven aan de nieuwe participatiewet hebben de WVK en ISD de Kempen (afdeling werk en inkomen) hun handen in een geslagen en zijn aan de slag gegaan om taken samen te voegen, wat resulteerde in het vormen van het Participatiebedrijf onder de naam Kempen Plus. Je zou dit kunnen zien als een fusie.

De WVK zorgde vooral voor het werk van mensen met een arbeidsbeperking en de afdeling werk en inkomen van de ISD verzorgden de (bijstands)uitkeringen. Deze 2 bedrijven worden nu dus samengevoegd.

De werking van het nieuwe bedrijf.

Het nieuwe bedrijf werkt als volgt. Het uitgangspunt van het nieuwe participatiebedrijf is om hun cliënten echt te leren kennen. Dus weten wie hun klanten zijn en weten waar hun kwaliteiten liggen. Hiervoor worden ook cursussen georganiseerd.

Nicole Bohncke Bladel Transparant

Nicole Bohncke

Er wordt gezocht naar bedrijven binnen de Kempen waar deze mensen aan de slag kunnen. Dit betekent meer maatwerk dan er ooit is geweest. Voor mensen voor wie de stap te groot is om in een regulier bedrijf te kunnen werken (zoals mensen die in aanmerking komen voor beschut werk) wordt gekeken wat wel mogelijk is , bijvoorbeeld werken op de huidige locatie van de WVK, het zij in arbeidsmatige dagbesteding. Het streven is immers dat iedereen mee doet!

Alles op 1 locatie in de gemeente Bladel.

Ook is het plan om alles op 1 locatie te vestigen. Op dit moment heb je de huidige WVK op de Raambrug naast de Provinciale weg in Bladel. Een stuk verderop heb je het gebouw van de Hallenstraat. Uit onderzoek is gebleken dat het mogelijk is om alles kwijt te kunnen op de Raambrug (daarvoor is genoeg ruimte) en om die reden de locatie op de Hallenstraat te kunnen verkopen.

Mening van Bladel Transparant.

Wij zijn van mening dat het nieuwe participatiebedrijf op de goede weg is. Er is goed gekeken naar op welke manier mensen met een afstand op de arbeidsmarkt alsnog aan werk geholpen kunnen worden binnen de kaders van de nieuwe wet. Wel hebben we als Bladel Transparant nog lichte twijfels over de verkoop van de Hallenstraat. We volgen dit dan ook op de voet en willen dat het pand in gebruik blijft tot de zekerheid er is dat alle medewerkers over kunnen. Onze wethouder Davy Jansen zit namens Bladel in het dagelijks bestuur van de WVK groep. Hij zal er namens onze gemeente op toezien dat alles in goede banen wordt geleid.

Maar al met al zijn we tot nu toe zeer tevreden met de huidige gang van zaken over het oprichten van het nieuwe Participatiebedrijf!

Read more »

Voortgang (tussen)oplossingen N284 Bladel/Hapert

Het College heeft inmiddels  schriftelijk gereageerd op onze vragen over de problematiek rondom de N284. Uit de antwoorden blijkt dat het College bezig is om de N284 “”toekomstproof”” te maken via het samenstellen van een kernteam met vertegenwoordigers uit verschillende gemeenten.

De schriftelijke reactie bevat  onder meer de volgende mededeling over de planning:””Vanaf 2019 wordt door dit team gestart met het opstellen van (varianten) onderzoeken op alle relevante beleidsterreinen. Na afronding van deze onderzoeken kan worden gestart met de uitwerkingen ter voorbereiding op realisatie. De afgesproken looptijd van de totale realisatie is t/m 2026.””

N284 Bladel/Hapert

N284 Bladel/Hapert (Foto:Paul Wouters)

Het College deelt de mening van Bladel Transparant dat er zo snel mogelijk tussenoplossingen moeten komen voor de N284 problematiek maar plaatst daar tegelijkertijd wel de volgende kanttekeningen bij””

In 2017 en 2018 zijn op de N284 reeds een aantal quick-wins uitgevoerd. Zo zijn er aanpassingen gedaan
aan de verkeerslichten nabij Castersedijk, Lange Trekken en Raambrug. Dit effect was (kort)
meetbaar maar inmiddels is de regeling weer bijna “volgelopen”. In 2019 wordt gezocht naar een integrale
en structurele oplossing voor het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid.

Indien er zich toch nog quick-wins vooruitlopend op “grote aanpak” voordoen dan is dit zeker een afweging
waard. Wel dient een tijdelijke oplossing het zicht op een robuste oplossing niet te vertroebelen.”

Blijven zoeken naar (tussen)oplossingen voor de N284.

Als Bladel Transparant dringen wij echter nog steeds aan op (tussen)oplossingen voor de problematiek van de N284. Alhoewel wij ons beseffen dat het bereiken van een definitieve oplossing afhankelijk is van verschillende factoren en samenwerkingspartners duurt de perode van 2019 t./m. 2026 ons veel te lang.

Samen met het College zijn wij dan ook voortdurend op zoek naar( tussen)oplossingen die de doorstroming op de N284 bevorderen in afwachting van de resultaten van het overleg met de samenwerkingspartners en de daadwerkelijke realisatie van een definitieve oplossing.  Wij blijven  ook in 2019 concreet aandacht vragen de problematiek van de N284 en een zo snel mogelijke realisatie van (tussen)oplossingen. Wachten tot 2026 is wat ons betreft zeker geen optie!

Fractie Bladel Transparant.

 

Read more »