Voortgang Luchthaven Eindhoven Overleg

In de afgelopen jaren heeft onze regio actief deelgenomen aan besprekingen met betrekking tot Luchthaven Eindhoven. Vanaf 2009, via de Alderstafel, vervolgens in 2019 met de proefcasus Eindhoven Airport ‘Opnieuw verbonden’, en momenteel in de resulterende permanente overlegstructuur, het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). In het LEO wordt gewerkt aan de vijf speerpunten die zijn afgesproken in de proefcasus ‘Opnieuw verbonden’.

We willen u via dit artikel informeren over de voortgang van deze vijf speerpunten en wat dit betekent voor onze regio.

1. Actief sturen op minder geluidbelasting:

 • Doel is om de geluidbelasting tegen 2030 met 30% te verminderen in vergelijking met 2019.
 • Werken aan een nieuwe aanpak waarbij we niet langer sturen op het aantal vliegbewegingen, maar op een vastgestelde geluidsnorm.
 • Het vervangen van oudere vliegtuigen door stillere en schonere modellen is van groot belang voor geluidsreductie.
 • Helaas is er vertraging opgetreden in de invoering van deze nieuwe aanpak, maar we blijven eraan werken om deze doelen te bereiken.

2. Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen:

 • Streven om in 2030 50% duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) te gebruiken.
 • Een voorstel is ingediend bij het Rijk om de extra belasting op vliegtickets te gebruiken voor extra SAF-bijmenging.

3. Actief sturen op verbetering van de luchtkwaliteit:

 • We begrijpen de zorgen over de luchtkwaliteit en de gezondheidseffecten.
 • Er is een fonds opgericht om projecten te financieren die de gezondheid direct of indirect bevorderen.
 • Een gezondheidsbelevingsonderzoek van de GGD wordt gefinancierd uit dit fonds.
 • er wordt gewerkt aan het opzetten van een regionaal meetnet om vliegtuiggeluid te meten, operationeel per 1 januari 2025.

4. Meerwaarde bieden voor de regio:

 • We streven ernaar om Eindhoven Airport meer dan alleen een luchthaven te laten zijn, maar ook een bron van meerwaarde voor onze regio.
 • Dit omvat herinrichting, vergroening, regiopromotie en partnerships met regionale evenementen.
 • Momenteel werken we aan een concrete agenda voor 2024 om deze doelen te bereiken.

5. Vertrouwen vanuit de omgeving:

 • Het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) is opgericht als permanente overlegstructuur om de omgeving en belanghebbenden te betrekken bij de ontwikkeling van de luchthaven.
 • De website www.samenopdehoogte.nl dient als informatieplatform voor het LEO.
 • Het Regionaal Informatie Centrum (RIC) is opgericht om kwalitatieve rapportages van geluidhinderklachten te bieden en routes te optimaliseren.

We blijven u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

NIEUWS

Energie delen via ‘energiehub’ op het KBP om stroomtekort tegen te gaan

mei 30, 2024

Ontwikkelingen en open dag nieuw Gemeenschapscentrum in Bladel

mei 29, 2024

In gesprek met Jeroen Dijsselbloem: De Toekomst van de Brainportregio en Gemeente Bladel

mei 24, 2024

Een simpele boodschap

mei 21, 2024