Na de zomer duidelijkheid rondom de N284.

De Fractie Bladel Transparant heeft naar aanleiding van de door het College verstrekte antwoorden op de art41-vragen opnieuw de situatie van de N284 Bladel/Hapert aan de orde gesteld. Deze nieuwe inhoudelijke en procedurele vragen zijn ontstaan op basis van  van het al langer bestaande van aanpak N284.

De portefeuillehouder Wim van der Linden bevestigt de door de fractie BT getrokken conclusie dat de projectvoorbereiding achterloopt op de in het plan van aanpak opgenomen tijdplanning.

Opgelopen achterstand plan van Aanpak N284 moet ingehaald worden.

N284 Bladel/Hapert
N284 Bladel/Hapert (foto:Paul Wouters.)

De achterstand op de tijdplanning is met name veroorzaakt door uitblijven van toewijzen van een projectmanager in het gezamenlijke ambtelijke kernteam door de provincie. De provinciale projectmanager is sinds kort -1 februari 2019- wel beschikbaar.

Momenteel wordt de bestuurlijke organisatie, de stuurgroep, ingericht welke naar verwachting zal gaan bestaan uit de gedeputeerde en de twee portefeuillehouders van de in het project participerende gemeenten.

De bestuurlijke en ambtelijke inzet is om de opgelopen achterstand op korte termijn voor een belangrijk deel in te halen en te komen tot:
1. afronden inrichtingsvisie;
2. afstemmen van deelprojecten op inrichtingsvisie en verder uitwerken van deelprojecten.

Informatie over de oplossingsrichtingen en keuzes N284 in aantocht.

Ambitie blijft om in het jaar 2020 te starten met de uitvoering buiten op straat en om het project binnen het
tijdsbestek van de oorspronkelijke planning volledig af te ronden.
De portefeuillehouder zegt toe de raad in de eerste vergadering na het zomerreces 2019 te informeren
over:
1.de stand van zaken met betrekking tot het project op dat moment;
2,de in de inrichtingsvisie neergelegde keuzen en de daaruit voorvloeiende oplossingen:
3.robuuste infrastructurele aanpassingen;
4.beïnvloeden verkeersstromen;
5.Quick wins, als voorlopers op en passend binnen robuuste aanpassingen.

In een overlegstructuur tussen werkgevers en overheid wordt het bedrijfsleven en het Huis van de Brabantse
Kempen betrokken bij de problematiek van verkeer, infrastructuur en mobiliteit.

De fractie BT kwalificeert de ontvangen informatie  als helder. De door de portefeuillehouder Wim van der Linden gedane toezegging acht de fractie voorlopig toereikend en de fractie ziet derhalve af van indiening van de door haar
voorbereide N284_motieBT

Als Bladel Transparant wachten wij op dit moment de invulling van de door de Portefeuillehouder gedane toezegging en de informatie over de 5 genoemde punten af. Na het zomerreces 2019 krijgt het onderwerp N284 wat ons betreft zeker een vervolg.

 

Fractie Bladel Transparant

NIEUWS

Innovatieve Energiehub op Kempisch Bedrijvenpark: Een nieuwe aanpak voor duurzame energie

mei 8, 2024

Bladel fiets Challenge: fietsen voor Voedselbank Bladel, Vrienden van Kameraet en EigenWeijzer

mei 2, 2024

Toekomstplannen voor centrumlocaties Bladel: van gezondheidscentrum tot woonruimte

april 24, 2024

Samenwerking sleutel tot duurzaam succes op het Kempisch Bedrijven Park

april 17, 2024